0
GENEL BİLGİLER
TEKNİK VERİLER
TEKLİF İSTE
MEDYA
SERTİFİKALAR
GENEL BİLGİ
   
HF 1000                                                              Kw
 

 

 GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

 

 • Su hacminin düşük olması,
 • Daha hızlı buhara kalkmasından dolayı klasik kazanlara göre daha verimli çalışma,
 • Dikey su borulu kazanların buhar kapasitesi lineer olmayan işletmelerde,
 • Kaskat kurulumlarda su hacimli kazanla karşılaştırıldığında %10-12arasında yakıt tasarrufu sağlar,
 • Geniş modülasyon aralığı,
 • Düşük baca gazı sıcaklığı.

 

 

 KULLANIM ALANLARI

 
 • Kazan için özel üretilmiş brülörde optimum yanma için hava - gaz karışımı türbülatör yardımı ile karıştırılarak yakma gerçekleşir.
 • Türbülatörde karıştırılan hava-gaz karışımı ateşlenerek yapıldığında alev aşağı yönlü siklonik haraketini yaparak geçişini tamamlar.
 • Isı transferlerinin verimini arttırmak için 2. geçişteki borulardan geçirilir.
 • Baca gazları 3. geçiş borularından geçtikten sonra alt kısımda toplanır ve baca çıkışı yoluyla atılır.
 • Brülör yakma havası fanı kazanın alt kısmından kazan dış cidarından geçirilerek KAZAN VERİMİNİN artmasıyla YAKIT TASARRUFU sağlar.
 • Klasik tip skoç kazanlarına nazaran daha kısa sürede buhara kalkar.
TEKNİK VERİLER
 
BRÜLÖR TİPİ KAPASİTE BUHAR ÇIKIŞI
KW KG/H M2
     
HF 1000 1000 700 35 DN 50 

 

 

Bu katalokta verilen teknik bilgi, ölçü ve resimler üzerinde kısmen veya tamamen, önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma veya iptal etme hakkımız vardır.