0

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 
1991
Yılında kurulmuş ve ilk üretimine BROX markası adı altında
Doğal Gaz Sıvı Yakıtlı Brülörleri ile başlamıştır.
Günümüzün temel konusu, çevreyi koruma ve çevreyle uyumlu olmalıdır. Bundan dolayı, çevresel kirlenme bütün ülkelerin ortak sorunudur.  Sonsuz ihtiyaçlarımızı karşılamak için savurgan tüketim, kalitesiz üretim ve kaynaklarımızın bilinçsiz kullanımıyla çevreyi tahrip ediyoruz.

Amaçlarımızdan biri, bugünkü kuşağın ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını bozmadan karşılama olan sürdürülebilir kalkınmadır.