0

POLİTİKAMIZ

 


Vizyonumuz

“Sektörümüzde Lider Kuruluş Olmak, Firmamızı Öncü, Yenilikçi ve Aranan Firma Haline Getirmek”
 

Misyonumuz

Dünya Standartlarına Uygun, “Daha Kaliteli Ürünü, Daha Ucuza“ Üretmek.
 

Temel Hedefimiz

Müşterilerimizin Đhtiyaç Duyduğu Ürünleri “Toplumsal Sorumluluk Bilinciyle” Đsteklere Uygun Tarzda ve Zamanında Üreterek “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” Sağlamak, “Toplam Kalite” Anlayışı Doğrultusunda Ürünlerimizin Kalitesini Sürekli Đyileştirerek Çalışanlar, Tedarikçiler ve Müşterilerimizle Đşbirliği Đçinde Güven Ortamı Oluşturmaktır.” “Müşteriye Kalite, Fiyat, Termin ve Süreklilik Konusunda Vereceğimiz Güven, Geleceğimizin Teminatıdır.”