0

İSG POLİTİKAMIZ

 


Çevre ve İSG Politikamız

Elektrodinamik; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında Sürdürülebilir Kalkınma ilkelerini benimsenmiştir. Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;
Sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan, önleyici yaklaşım ve risk temelli düşünme odaklı Çevre Yönetim Sistemini etkin uygulamak
Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek
Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile ilgili taraflarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek
Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğumuzdur.

Bu kapsamda Elektrodinamik;

Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamayı, Kirliliğin önlenmesi ve atıkların en aza indirilmesini, Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasını hedeflemektedir. Bu ilkeler tüm süreçlerimizde; tedarikçi, müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.
İmalat sanayine ürün ve hizmet veren Elektrodinamik; Çevre Yönetim Sistemi’ni; Kalite Yönetimi & İş Sağlığı Güvenliği Sistemi ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmektedir.